Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden vil instruere helseforetakene om å begrense bruken av private aktører, og hvilke konsekvenser en slik innstramming vil få for pasienttilbudet

Datert: 05.01.2006
Besvart: 11.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Aftenposten meldte 2. januar at flere får hjelp på private sykehus for det offentliges regning, samt at myndighetene får mer behandling for pengene hos private enn før. I DN 30. desember uttalte Inga Marte Thorkildsen at statsråden bør instruere foretakene om å begrense bruken av private aktører, samt at avtaleperiodene bør bli kortere.

Vil statsråden følge oppfordringen fra Thorkildsen om å instruere helseforetakene, og hvilke konsekvenser mener hun i så fall en slik innstramming vil få for tilbudet til pasientene?


Les hele debatten