Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt det er god miljøpolitikk å rasere miljøtiltak som kalking av Arendalsvassdraget

Datert: 05.01.2006
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 11.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Med Stortingets støtte ble det i 2005 igangsatt et omfattende arbeid med å kalke det sterkt forsurede Arendalsvassdraget i Aust-Agder. Et hovedformål var å reetablere en levedyktig laksestamme i vassdraget. Nylig stod et helt nytt kalkingsanlegg til 3 mill. kr klar for å kalke vassdraget, slik det var gitt vedtak om. Så kom beskjeden om at Regjeringen kutter i kalkingsmidlene og at kalkingen med det stanser helt opp.

Synes statsråden det er god miljøpolitikk å rasere gode miljøtiltak som kalking av Arendalsvassdraget?


Les hele debatten