Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om å begynne å arbeide aktivt for å finne en løsning i de økende antall laksekonflikter med andre land, med henvisning til at russiske myndigheter har iverksatt importforbud mot fersk norsk laks

Datert: 05.01.2006
Besvart: 11.01.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I desember 2005 varslet russiske myndigheter at det ville bli iverksatt importforbud for fersk norsk laks fra 1.1.06. Importforbudet er nå iverksatt. Også i USA er det kommet sterke advarsler mot å spise norsk oppdrettslaks. Norsk oppdrettslaks begynner nå å få troverdighetsproblem internasjonalt. Hittil har Regjeringen valgt en passiv holdning for å få løst laksesaken med Russland.

Når vil Regjeringen endre strategi og begynne å arbeide aktivt for å finne en løsning i de økende antall laksekonflikter med andre land?


Les hele debatten