Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Om å ta initiativ til døgnkontinuerlig tilstedevakt ved statens redningshelikoptertjeneste, som ifølge en rapport fremstår som meget samfunnsøkonomisk

Datert: 05.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av justisminister Knut Storberget

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): En rapport fra TØI viser at døgnkontinuerlig tilstedevakt ved statens redningshelikoptertjeneste fremstår som meget samfunnsøkonomisk, og vil kunne gi en årlig økonomisk gevinst i størrelsesorden 100-175 mill. kr, i tillegg til et langt forbedret og tryggere beredskapsnivå for alle de fem stasjonene i Norge.

Deler statsråden TØIs konklusjoner, og vil statsråden ta snarlig initiativ til at tilstedevakt nå får førsteprioritet for hurtig gjennomføring for de baser som i dag ikke har tilstedevakt?


Les hele debatten