Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til miljøvernministeren

Om Statkrafts planer om å legge kraftlinje i luftspenn gjennom Hardanger, og hvorvidt slike inngrep i naturen kan være en konsekvens av manglende utbygging av nye energikilder i regionen

Datert: 05.01.2006
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 11.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Statkrafts planer om å legge en 420 kV-kraftlinje i luftspenn gjennom Hardanger, fra Sima til Samnanger, har reist betydelige protester lokalt som følge av de store og skjemmende inngrep dette medfører i det vakre Hardanger-landskapet. Saken ble også tatt opp av flere partier i valgkampen.

Hva er statsråden sin vurdering av de miljømessige sidene ved dette og tilsvarende inngrep, og ser statsråden at slike inngrep i naturen kan være en konsekvens av manglende utbygging av nye energikilder i regionen?


Les hele debatten