Spørretimespørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utviklingsministeren

Om hvorvidt nedprioriteringen av bevilgningene til Verdensbanken har sammenheng med statsrådens opplevelse av Verdensbankens arbeid på Sri Lanka

Datert: 23.11.2005
Besvart: 01.02.2006 av utviklingsminister Erik Solheim

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Regjeringen går i statsbudsjettet for 2006 inn for å kutte i bevilgningene til Verdensbanken, som er verdens klart største og viktigste aktør på utviklingsområdet. Kuttene vil berøre områder som utdanning, miljø og næringsutvikling i utviklingsland.

Har denne klare og ubegrunnede nedprioriteringen sammenheng med statsrådens egen opplevelse av Verdensbankens arbeid på Sri Lanka?


Les hele debatten