Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til justisministeren

Om ein norsk fisketransport som vart rana medan han venta på å bli lossa i Napoli, og korleis statsråden kan hindre at dette skjer på nytt

Datert: 02.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av justisminister Knut Storberget

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Ein norsk fisketransport vart nyleg rana for 22 tonn fisk medan han venta på å bli lossa i Napoli. Sjåføren fekk varsla om hendinga før han vart tvinga ut av tre væpna menn, men det gjekk åtte timar før italiensk politi reagerte.

Korleis kan statsråden medverke til å hindre at dette skjer på nytt?


Les hele debatten