Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å forsikre seg om at vedtak ikke brytes og at brannsikkerheten ivaretas, på bakgrunn av at en kvinne som omkom i en brann i sin omsorgsleilighet var blitt fratatt trygghetsalarm uten vedtak

Datert: 12.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det er opprørende å lese i Adresseavisen at kvinnen som omkom i en brann i sin omsorgsleilighet på Buran i Trondheim kommune ble fratatt sin trygghetsalarm uten vedtak. Trygghetsalarmen skal nettopp gi eldre trygghet for at de får den hjelpen de trenger. Ifølge Kommunal Rapport torsdag 12. januar 2006: "Mange omsorgsboliger er bygget for friske mennesker, men beboes av sterkt pleietrengende."

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å forsikre seg om at vedtak ikke brytes samt hvordan brannsikkerheten kan forbedres?


Les hele debatten