Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt UDI har ført en praksis i oppholdssaker som strider mot lovverket, på bakgrunn av at etablert praksis ifølge direktøren kan stå i motsetning til grunnleggende menneskerettigheter

Datert: 18.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I et brev av 16. januar 2006 til departementet skriver direktøren for UDI at de i enkelte oppholdssaker opplever at etablert praksis kan stå i motsetning til grunnleggende menneskerettigheter.

Har UDI ført en praksis i oppholdssaker som strider mot lovverket, og deler statsråden UDI-direktørens vurdering?


Les hele debatten