Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden har til hensikt å endre prioriteringen av utbyggingsprosjekt i Helse Øst, som så langt har prioritert det nye Østfold-sykehuset, til nytt sykehus i Hamar-området

Datert: 19.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): I et intervju med Hamar Arbeiderblad 13. januar under overskriften "Brustad lover sjukehus" uttaler statsråden at "det er hennes ambisjon å sette Helse Øst raskt i stand til å bygge et nytt sjukehus i Hamar-området". Videre forsikrer statsråden at beslutningen om bygging av et nytt sykehus skal fattes av Regjeringen senest i 2009. Helse Øst har så langt prioritert det nye Østfoldsykehuset som det neste store utbyggingsprosjektet i helseregionen.

Har statsråden til hensikt å endre denne prioriteringen?


Les hele debatten