Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden akter å gjøre med de lange ventelistene på cochlea-implantat

Datert: 24.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ventelisten for pasienter som venter på cochlea-implantat synes å være for lang. Dette er et inngrep som bør gjøres så raskt som mulig for å få best mulig resultat av behandlingen. Lang ventetid er også svært psykisk belastende for pasientene det gjelder. Ventelisteproblemet synes å være et stadig tilbakevendende problem.

Hva akter statsråden å gjøre med de lange ventelistene på cochlea-implantat?


Les hele debatten