Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til utenriksministeren

Om å legge til rette for ytterligere rettsvitenskapelig forskning med fokus på nordområdene, særlig i forbindelse med havrettslige spørsmål

Datert: 25.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Nordområdene er av vital betydning for Norge, både på grunn av geopolitiske hensyn og store naturressurser. Situasjonen i nordområdene reiser en rekke spørsmål av rettslig art.

I hvilken grad vil utenriksministeren bidra til å legge til rette for ytterligere rettsvitenskapelig forskning med fokus på nordområdene, særlig i forbindelse med havrettslige spørsmål?


Les hele debatten