Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt skoleeier, skoler og lærere er godt nok forberedt på Kunnskapsløftets utfordringer og muligheter

Datert: 25.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er bra at Kunnskapsløftet skal gjennomføres fra høsten 2006. Samtidig er det tvil om lærere og skoler har mottatt klar informasjon om hva Kunnskapsløftet betyr, hva det innebærer og hvilke krav og muligheter det gir for den enkelte lærer og skole. Statsråden har sådd tvil om vesentlige sider ved innholdet i reformen og det har skapt uro.

Mener statsråden, i lys av varslede endringer, at skoleeier, skoler og lærere er godt nok forberedt på Kunnskapsløftets utfordringer og muligheter?


Les hele debatten