Spørretimespørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å ta ansvar for at arbeidet med reduksjon av skjemabelastningen for næringslivet forsterkes

Datert: 25.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): I Riksrevisjonens Dokument nr. 3:10 (2004-2005) fremgår det at de siste årenes satsing på regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastningen for næringslivet ikke har vært særlig suksessfull. Selv om tallene for 2005 viser en forbedring, bruker fortsatt næringslivet mye tid på rapportering til det offentlige.

Vil statsråden ta et spesielt ansvar for at arbeidet med en reduksjon i skjemabelastningen for næringslivet forsterkes?


Les hele debatten