Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til utenriksministeren

Om å iverksette tiltak for å få kontroll med overfiske i Barentshavet og andre havområder, slik at det blir en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene

Datert: 25.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det ukontrollerte overfiske i Barentshavet og andre havområder, er miljøkriminalitet som kraftig svekker en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. Overfiske utgjør store verdier, ca. 2 mrd. kr årlig, og medfører dessuten reduserte kvoter for ordinært fiske.

Hvilke konkrete tiltak vil Regjeringen iverksette for å få kontroll med overfiske, slik at det blir en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene?


Les hele debatten