Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til nærings- og handelsministeren

Om å syte for at dei distriktsretta såkornfonda snarast råd blir eit effektivt verktøy for bedrifter i heile Distrikts-Noreg

Datert: 25.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Det har siste vekene vore fleire oppslag i media om dei distriktsretta såkornfonda. Mellom anna blir det hevda at fonda kan bli berre halvparten så store som planlagt, og at det vil bli mindre pengar til etablering og nyskaping. Det er også reist tvil om distriktsnæringslivet i alle deler av landet vil kunne nytte fonda og om når den private kapitalen vil vere på plass.

Korleis vil statsråden syte for at desse fonda snarast råd blir eit effektivt verktøy for bedrifter i heile Distrikts-Noreg?


Les hele debatten