Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Datert: 25.01.2006
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Fengselsansatte i norske fengsler utsettes for stadig grovere vold og trusler fra de innsatte, og narkotikaomsetningen innenfor murene er svært godt organisert.

Hvilke konkrete initiativ vil statsråden ta for å gjøre noe med denne uholdbare situasjonen?


Les hele debatten