Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om å sikre at reformen innenfor den sivile rettspleie skal videreføre det sivile preget selv om de nye statlige namsfogddistriktene og de kommunale forliksrådene administreres ved Politidirektoratet

Datert: 25.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I forbindelse med omorganisering av den sivile rettspleie har det vært viktig å bevare det sivile preget selv om de nye statlige namsfogddistriktene og kommunale forliksrådene skal administreres fra staten ved Politidirektoratet. Et hovedpoeng har vært at nams- og forlikssaker overfor publikum ikke kriminaliseres og fremstår som politisaker.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at reformen innenfor den sivile rettspleie skal videreføre det sivile preget på involverte instanser og sakstyper som behandles her?


Les hele debatten