Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å få mer av godstransporten fra vei over på sjø, og hvilke planer man har for havne- og infrastrukturen framover i lys av investeringsbehovene

Datert: 26.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Et av hovedmålene i Nasjonal transportplan er å få mer av godstransporten fra vei over på sjø. Det er ønskelig å få svar på hvilke planer fiskeri- og kystministeren har for havne- og infrastrukturen framover i lys av investeringsbehovene.

Vil statsråden følge opp Kystverkets handlingsprogram?


Les hele debatten