Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til olje- og energiministeren

Om kraftforsyningssikkerheten i Finnmark, som opplevde store problemer under stormen Narves herjinger

Datert: 26.01.2006
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 01.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Vi har nylig vært vitne til stormen "Narves" herjinger i nord. Den kom med kulde, stor kjøleeffekt og førte til store problemer med forsyningen av elektrisk kraft til Finnmark, et fylke som er helt avhengig av tilført kraft fra Nordland, Troms og nabolandene i nord. Statnett gikk tidlig ut med ordre om å koble ut all uprioritert last i Finnmark for å frigi kapasitet. Det var full import på linja fra Finland til Finnmark, et land som selv har kraftunderskudd.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre forsyningssikkerheten?


Les hele debatten