Spørretimespørsmål fra Gunn Berit Gjerde (V) til samferdselsministeren

Om å sikre at arbeidskonfliktar i flyselskap i framtida ikkje kan lamme heile det norske samfunnet, på bakgrunn av at vi den siste tida har opplevd store problem med flytrafikken pga. aksjonar

Datert: 26.01.2006
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 01.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Gunn Berit Gjerde (V)

Spørsmål

Gunn Berit Gjerde (V): Vi har den siste tida opplevd store problem med flytrafikken. Svært mange har enten vorte svært forseinka eller har måtta kansellert reisene sine. Dette har i stor grad gått utover vanlege folk og gitt store tap både for reiselivsnæringa og resten av næringslivet vårt. Dette syner at flytrafikken er svært sårbar for aksjonar i samband med arbeids- og lønskonfliktar.

Kva vil statsråden gjere for å sikre at arbeidskonfliktar i flyselskap i framtida ikkje kan lamme heile det norske samfunnet på denne måten?


Les hele debatten