Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til landbruks- og matministeren

Om å ta initiativ til at markedsordningen for egg blir opphevet ved årets jordbruksforhandlinger, for å få økt konkurranse i markedet til beste for forbrukerne

Datert: 26.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Jordbruksoppgjøret i fjor endte med at målprisen og markedsordningen for fjørfekjøtt avvikles fra 2007. I tilbudet fra staten ble det foreslått at også markedsordningen for egg også skulle oppheves. Opphevelse av markedsordninger og deregulering fører til økt konkurranse i markedet til beste for forbrukerne.

Vil statsråden ta initiativ til at markedsordningen for egg blir opphevet ved årets jordbruksforhandlinger?


Les hele debatten