Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at alle førstegangsforeldre skal få tilbud om samlivskurs

Datert: 26.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Stortinget har besluttet at alle førstegangsforeldre skal få tilbud om å delta på parkurs. Dette er nå tatt med i den nye "Veilederen for helsestasjonvirksomhet" som ble sendt ut av Sosial- og helsedirektoratet. Statsråden har uttalt at forebyggende familievern er et usedvanlig viktig felt. Samtidig kutta Regjeringa ca. 10 mill. kr på samlivstiltak i forhold til Bondevik II-regjeringens budsjettforslag for 2006.

Hva vil statsråden gjøre for at alle førstegangsforeldre skal få tilbud om samlivskurs?


Les hele debatten