Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om at pasienter som mottar hjemmetjenester som ikke omfatter pleie, ikke blir tilgodesett med subsidierte tannhelsetjenester, og hva som er tidsplanen for oppfølging av tannhelseutvalgets innstilling

Datert: 26.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Etter dagens lov er pasienter som mottar hjemmetjenester som ikke omfatter pleie, ikke tilgodesett med subsidierte tannhelsetjenester. I og med at pleie av syke og eldre i stor grad skjer i hjemmet, er det i dag færre som har rett til offentlig finansierte tannhelsetjenester enn da lov om tannhelsetjenesten ble vedtatt.

Hvordan vurderer statsråden tannhelseutvalgets innstilling på dette området, og hva er tidsplanen for oppfølgingen av utvalgets innstilling?


Les hele debatten