Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden ser sammenhengen mellom økt privat velferd og redusert behov for offentlig velferd

Datert: 01.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Finansministeren har ved flere anledninger uttalt at det skal være balanse mellom veksten i privat og offentlig sektor. All økonomisk teori og praksis tilsier imidlertid at et av målene med vekst i privat sektor er at denne kan redusere behovet for vekst i offentlig sektor. Dette fordi flere gjøres uavhengige av offentlige velferdstjenester eller overføringer.

Ser statsråden disse sammenhengene, eller mener hun at det ikke finnes en sammenheng mellom økt privat velferd og redusert behov for offentlig velferd?


Les hele debatten