Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om å gjenoppta forhandlinger med Polen om en gassavtale, da dette ville være et skritt på veien mot ilandføring av gass til bruk på Østlandet, og kunne betydd mye for norsk industri

Datert: 25.01.2006
Besvart: 15.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Norge inngikk i 2001 en gassavtale med Polen, og for første gang skulle norsk gass bli levert i egen rørledning til Østersjøområdet. Polen ville med denne avtalen sikre sin energiforsyning gjennom fremtidig bruk av miljøvennlig naturgass. Dette ville også være et viktig skritt på veien mot ilandføring av gass til bruk på Østlandet, og kunne betydd mye for norsk industri. Polen gikk senere bort fra avtalen.

Mener statsråden det nå kan være hensiktsmessig å gjenoppta forhandlinger med Polen med tanke på en gassavtale?


Les hele debatten