Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til olje- og energiministeren

Om begrunnelsen for at Regjeringen nå ikke vil ha et felles norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Datert: 26.01.2006
Besvart: 15.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Ved behandling av St.meld. nr. 47 (2003-2004) i 2005 var det bred tilslutning i Stortinget til opprettelse av et norsk/svensk marked for grønne sertifikater for økt produksjon av fornybar elektrisitet fra 1. januar 2007. Etter statsrådens møte med sin svenske kollega 16. januar 2006 ble det kjent at Regjeringen likevel ikke ønsker å innføre et grønt sertifikatmarked i Norge fra 1. januar 2007.

Hva er begrunnelsen for at Regjeringen nå ikke vil ha et felles norsk/svensk marked for grønne sertifikater fra 1. januar 2007?


Les hele debatten