Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til samferdselsministeren

Om å sikre bygging av gang- og sykkelvei langs E6 ved Driva i Oppdal

Datert: 05.01.2006
Besvart: 15.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): I snart 25 år har lokale krefter arbeidet for å få gjennomslag for bygging av gang- og sykkelvei langs E6 ved Driva i Oppdal. Den aktuelle strekningen er en av de mest trafikkerte veistrekninger mellom Oslo og Trondheim, som ennå ikke har fått gang- og sykkelvei i tilknytning til skolen.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre at folk i Drivdalen skal slippe å vente lenger på en gang- og sykkelveiløsning langs E6?


Les hele debatten