Spørretimespørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre et bedre tilbud for togpendlere i Oslo-området, som opplever overfylte tog i rushtiden

Datert: 25.01.2006
Besvart: 15.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Togpendlere i Oslo-området opplever en pendlers hverdag hvor begrepet "sild i tønne" er en meget god beskrivelse av situasjonen. Togene som betjener Akershus til og fra Oslo i rushtiden, er svært overfylte noe som skaper en lite trivelig arbeidsreise for tusenvis av trofaste togpendlere. Dette bidrar til frustrasjon og sinne hos pendlerne. I tillegg er overfylte tog en sikkerhetsmessig risiko.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre et bedre tilbud for togpendlere i dette området?


Les hele debatten