Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å redusere antall ulykker på E6 og andre ulykkesrammede veistrekninger, med bakgrunn i at Hedmark er blitt rammet av nok en trafikkulykke med døden til følge

Datert: 26.01.2006
Besvart: 15.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Nok en gang er Hedmark blitt rammet av en trafikkulykke med døden til følge. Nok en gang var det på E6. Årsakene kan være forskjellige, men mangel på bevilgninger på samferdselsbudsjettet og Hedmark på bunnen kan være en årsak.

Hva vil statsråden bidra med for å redusere antall ulykker både på kort og lang sikt både på E6 og andre ulykkesrammede veistrekninger?


Les hele debatten