Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 02.02.2006
Spørsmålet er trukket tilbake

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Krysning av Trondheimsfjorden er en særs viktig kommunikasjonsåre for videre regionsutvikling i Midt-Norge. Ferjesambandet Flakk-Rørvik transporterer årlig om lag 1,5 millioner reisende, brorparten av disse er pendlere. En rapport utarbeidet av Asplan Viak viser at det er store samfunnsøkonomiske gevinster, samt store næringslivsfordeler ved å flytte ferjesambandet til Vanvikan-Trondheim.

Hvordan samsvarer dette med Regjeringens syn på videre regionsutvikling i Midt-Norge?


Les hele debatten