Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om å gjennomføre bygging av ny seilingsled til Bergen, slik Stortinget har forutsatt

Datert: 02.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Da Askøybrua i Hordaland ble bygd var det en forutsetning at også alternativ seilingsled uten høydebegrensning på 62 meter skulle bygges til Bergen havn. Broens seilingshøyde begrenser både næringsvirksomhet ved Bergen Yards og i sterkt økende grad cruiseanløp til Bergen havn som er en av Europas største cruisehavner. Broen er ferdig nedbetalt med bompenger ved utløpet av 2006. Ny seilingsled er ikke påbegynt.

Hva vil statsråden gjøre for å gjennomføre bygging av ny seilingsled til Bergen slik Stortinget har forutsatt?


Les hele debatten