Spørretimespørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å avdekke ulykker og forbedre HMS-arbeidet i oljesektoren, med bakgrunn i at det er avslørt gasslekkasjer som ikke er rapportert til Petroleumstilsynet

Datert: 02.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Media har avslørt at gasslekkasjer i oljeindustrien ikke er rapportert til Petroleumstilsynet. Kunnskap om lekkasjer og ulykker er svært viktig for bedre å kunne forebygge tilsvarende hendelser. Et stadig forbedret sikkerhetsarbeid er videre en forutsetning for oljeutvinning i nye og mer sårbare områder. Det er derfor behov for bedre kontrollrutiner og en grundig gransking for å avdekke urapporterte ulykker.

Hva vil statsråden gjøre for å avdekke ulykker og for å forbedre HMS-arbeidet i oljesektoren?


Les hele debatten