Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kunnskapsministeren

Om å revurdere de foreslåtte endringene til reduksjon i faglig fordypning for musikk, dans og drama i videregående trinn

Datert: 09.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Ifølge medieoppslag foreslår departementet strukturendringer som vil føre til en reduksjon i faglig fordypning på 266 timer i videregående trinn (Vg1) for programområdene musikk, dans og drama. Endringene vil kunne få store faglige konsekvenser i forhold til innhold, progresjon og måloppnåelse for elevene.

Vil statsråden revurdere de foreslåtte endringene slik at fordypningsmulighetene for elevene opprettholdes?


Les hele debatten