Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om at statsråden har foreslått en lov som i praksis får tilbakevirkende kraft ved at ca. 40 friskoler som allerede er godkjent, nektes oppstart med statsstøtte

Datert: 08.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Statsråden har foreslått en lov som i praksis får tilbakevirkende kraft ved at ca. 40 friskoler som allerede er godkjente nektes oppstart med statsstøtte.

Hvilke vurderinger gjør statsråden seg av befolkningens generelle tiltro til staten som forutsigbar part i denne forbindelse?


Les hele debatten