Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til forsvarsministeren

Om å skjære igjennom og komme frem til en endelig løsning for sivil flytrafikk fra Rygge militære hovedflystasjon

Datert: 08.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): I november 2004 gav Bondevik II-regjeringen konsesjon for sivil flytrafikk fra Rygge militære hovedflystasjon. Siden den gang har partene jobbet kontinuerlig med avtalegrunnlaget og gjentatte ganger kommet frem til enighet. Nå 14 måneder senere er det fortsatt ingen endelig løsning fordi departementet stadig kommer med nye innvendinger og kommentarer.

Når vil statsråden skjære igjennom og markere at det er hun som er sjefen i sitt eget departement?


Les hele debatten