Spørretimespørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om kva statsråden vil gjera for at alle tekniske standarder og andre reglar/føresegner skal foreliggja på norsk

Datert: 09.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Mange viktige nye tekniske standardarar og reglar kjem frå internasjonalt hald. Desse vert så innlemma i norske føresegner. Mange bedrifter klagar over at desse tekniske standardane og reglane ikkje ligg føre på norsk. Dette gjer det vanskeleg å etterleva krava. Særleg for små og mellomstore bedrifter er dette eit problem.

Kva vil statsråden gjera for at alle tekniske standardar og andre reglar/føresegner skal føreliggja på norsk?


Les hele debatten