Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre brukere med omsorgsbehov rett til å velge bosted i overensstemmelse med sosialtjenesteloven og lov om helsetjenesten i kommunene

Datert: 09.02.2006
Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 15.02.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Bærum forlanges, ifølge Aftenposten, 5 års botid for å få vurdert søknad om omsorgstilbud fra kommunen. Personer som ønsket å flytte til Bærum kan altså bli avvist med bakgrunn i omsorgsbehovet. På Tabloid 8. februar fikk vi også høre om en kommune som nektet å ta imot en bruker med omsorgsbehov. Omsorgstrengende personer har ikke rett til å bosette seg hvor de vil i Norge.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre brukernes rett til å velge bosted i overensstemmelse med § 10-1 i sotjl. og § 2-1 i khl.?


Les hele debatten