Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kunnskapsministeren

Om at det i utkastet til friskolelov er foreslått en midlertidig stans i godkjenning av nye frittstående grunnskoler, og i hvilke tilfeller det vil være riktig å gi unntak fra loven

Datert: 09.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): I utkastet til friskolelov som ble sendt ut på høring, er det foreslått en midlertidig stans i godkjenning av nye frittstående grunnskoler. Samtidig sies det at departementet i særlige tilfeller kan gi unntak fra dette dersom skolen oppfyller kravene i loven. Unntaket er først og fremst aktuelt ved etablering av lokale skoler i grisgrendte strøk, "grendeskoler".

I hvilke andre tilfeller mener statsråden det vil være riktig å gi unntak fra loven?


Les hele debatten