Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Om at kraftprisene har steget på tross av svært god magasinfylling, og hva som må til for å dempe økningene på lang sikt

Datert: 09.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): 2005 var det mest nedbørsrike året på 15 år i Norge. Norske kraftmagasiner ble tilført 35 TWh mer enn normalt. På tross av svært god magasinfylling, har kraftprisen steget foruroligende den siste tiden. Norske forbrukere og næringslivet får regninga for de økte kraftprisene, mens eierne, i hovedsak staten og kommuner, får betydelig økt fortjeneste.

Hva slags fokus har egentlig Regjeringen på de økende kraftprisene, og hva mener Regjeringen må til for å dempe økningene i strømprisene på lang sikt?


Les hele debatten