Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til at rv 80 mellom Valnesfjord og Tverrlandet i Nordland utbedres, og at en gjennomgår vintervedlikeholdskravene med bakgrunn i de betydelige værmessige forandringene

Datert: 14.02.2006
Fremsatt av: Jan Arild Ellingsen (FrP)
Besvart: 01.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I løpet av de siste to år er syv menneskeliv gått tapt på rv 80 mellom Valnesfjord og Tverlandet i Nordland fylke. Bare siden årsskifte er tre personer drept i to forskjellige ulykker. Denne strekningen er en av de mest trafikkerte strekninger i Nord-Norge.

Vil statsråden ta initiativ til at vegstrekningen utbedres, og at en gjennomgår vintervedlikeholdskravene med bakgrunn i de betydelige værmessige forandringer de siste årene?


Les hele debatten