Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at retten til valg av fødested blir reell, på bakgrunn av at Ullevål universitetssykehus avviser 2000 kvinner hvert år pga. mangel på kapasitet

Datert: 09.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Ullevål universitetssykehus opplyser at de avviser 2 000 kvinner som ønsker fødeplass hvert år pga. mangel på kapasitet. Pasienter opplever både å få urettmessig avslag på søknader om fødeplass, og å bli henvist til andre sykehus når fødselen er i gang. Pasientrettighetsloven § 2-4 gir pasientene rett til valg av sykehus.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at retten til valg av fødested blir reell?


Les hele debatten