Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Om å bistå Irland i arbeidet for å få avviklet atomgjenvinningsanlegget i Sellafield, som representerer en stor miljø- og helsemessig risiko også for Norge

Datert: 16.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Irlands regjering arbeider med full tyngde for å få stengt atomgjenvinningsanlegget i Sellafield. Blant annet har den irske regjering bestemt at den vil bringe Sellafield-saken inn for EU-domstolen. Norge samarbeidet godt med Irland for å få renset technetiumutslippene fra dette atomgjenvinningsanlegget.

Hvordan vil Regjeringen nå bistå Irland i arbeidet for å få avviklet dette anlegget, som representerer en stor miljø- og sikkerhetsmessig risiko også for Norge?


Les hele debatten