Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å bidra til å redusere antall ulykker på rv. 3 i Hedmark, hvor ca. 90 pst. av veiens lengde er smalere en stamveistandarden

Datert: 16.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Nesten hver dag i vinter har det skjedd en ulykke med vogntog på vinterglatte og smale veier i Hedmark, spesielt på rv 3. Dette skaper livsfarlige situasjoner, samt koster samfunnet mye ressurser og transportørene mye penger. Dette kan skyldes blant annet at rv 3 er på ca. 90 pst. av veiens lengde smalere enn den stamveistandarden som Stortinget har vedtatt.

Hva vil statsråden bidra med til å redusere antall ulykker på rv 3?


Les hele debatten