Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til utviklingsministeren

Om UDs handlingsplan for miljø og bistand vil inneholde konkrete tiltak som Norge kan bidra med for å motvirke bruk av farlige kjemikalier i u-land

Datert: 16.02.2006
Besvart på vegne av: Utviklingsministeren
Besvart: 01.03.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Økende bruk av farlige kjemikalier i u-land forurenser jord, vann og luft. Som følge av dette dør flere hundre tusen mennesker årlig, og helseskader rammer millioner av mennesker på verdensbasis. Farlige kjemikalier er også en hindring for handel med matvarer fra u-land. Norge har forutsetninger og spisskompetanse for å motvirke dette, bl.a. gjennom Bioforsk, SINTEF, Utviklingsfondet og SFT.

Vil UDs handlingsplan for miljø og bistand inneholde konkrete tiltak, som Norge kan bidra med for å motvirke disse problemene?


Les hele debatten