Muntlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Om hvilken vekt statsråden vil legge på Kirken som trossamfunn i arbeidet med utformingen av høringsdokumentet om forholdet mellom stat og kirke

Datert: 01.02.2006
Besvart: 01.02.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF):


Les hele debatten