Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om fremdriften i Regjeringens arbeid for å nå målet om bruk av biodrivstoff

Datert: 17.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I den politiske plattformen fra Soria Moria står det at Regjeringen vil igangsette et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EU-direktiv 2003/30/EF. Dette betyr at innen 2010 skal biodrivstoffet utgjøre 5,75 pst. av omsetningen.

Hvordan er fremdriften i Regjeringens arbeid for å nå dette målet?


Les hele debatten