Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Om å redegjøre for størrelsen på de samlede bevilgninger til forskning og nyskaping over statsbudsjettet, sammenliknet med budsjettforslaget fra regjeringen Bondevik II

Datert: 17.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Kan statsråden redegjøre for størrelsen på de samlede bevilgninger til forskning og nyskaping over statsbudsjettet for 2006, inkludert avsetningen til Fondet for forskning og nyskaping, etter opplegget i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 for 2005-2006, sammenliknet med de tilsvarende størrelser i budsjettforslaget fra regjeringen Bondevik II i St.prp. nr. 1 for 2005-2006?


Les hele debatten