Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om å øke den norske forskningsinnsatsen i Ny-Ålesund, blant annet ved Zeppelin-observatoriet

Datert: 20.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Det norske forskningsnærværet i Ny-Ålesund er svært sentralt med hensyn til viktig norsk og internasjonal klimaforskning og -overvåkning i nordområdene. Investering i infrastruktur og tilretteleggelse for forskningsaktiviteter i Ny-Ålesund har vært betraktelig de siste årene, men likevel er antallet norske forskerdøgn redusert med ca. 35 pst. siden 2003.

Hva vil statsråden gjøre for å øke den norske forskningsinnsatsen i Ny-Ålesund, blant annet ved Zeppelin-observatoriet?


Les hele debatten