Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til samferdselsministeren

Om å sikre en bedre mobildekning og tryggere beredskap, på bakgrunn av at uværet i Trøndelag avslørte sårbarheten i den offentlige infrastrukturen

Datert: 23.02.2006
Besvart: 15.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Uværet i Trøndelag i vinter avslørte sårbarheten i den offentlige infrastrukturen. I Sørdalen i Åfjord, langs fylkesveg 55 i Åfjord ved Nord-Trøndelags grense, ble det brudd både i veg- og telefonsamband, og bygda manglet dekning for mobiltelefon fra før. En kan frykte at slike hendelser vil opptre hyppigere i framtida. Full mobildekning blir derfor stadig viktigere for å sikre beredskapen.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en bedre mobildekning og derved tryggere beredskap?


Les hele debatten